Midlertidig bolig

Midlertidig bolig

Midlertidig bolig

Fovrfeld Ældrecenter har to midlertidige plejeboliger med et rum i hver bolig.

Derudover er der en bolig til intervalaflastning samt en bolig fortrinsvist til demente.